Challet - Open op donderdag en bij

wedstrijden

In 2013 gevangen, graskarper van

om en bij de 25 Kg

De vijver heeft een oppervlakte van een halve hectare en een gemiddelde diepte van 1.5 m.

Er zijn 42 visplaatsen voorzien met een tussenafstand van 5 meter.

Het visbestand bestaat hoofdzakelijk uit kroeskarper, brasem, giebel, zeelt en karper.

Onder de karpers zijn een aantal zwaargewichten van om en bij de 10 Kg.

De vijver wordt gebruikt door twee clubs die respectievelijk op zaterdag en dinsdag hun

wedstrijden houden. Op die dagen (data's staan op het jaarprogramma) is de vijver niet

beschikbaar voor derden.

Buiten deze data's is de vijver beschikbaar voor hengelaars, mits het voorleggen van een

visverlof.

Een visverlof kan aangekocht worden ter plaatse, dit enkel op donderdag van 13.00 tot

18.00 uur en op de wedstrijddata's. Het kan ook verkregen worden op het secretariaat bij

Magda Grillet

Roeselaarsestraat 163, 8870 Izegem - email : magda.grillet@skynet.be.

De kostprijs is 35 € en is geldig voor één jaar. Het visverlof is persoonlijk en kan betaald worden op rekening IBAN BE38 4631 1338 3172 (nieuw nr) met vermelding: " Lidgeld Beverse Sportvissers 2018".

Het vissen is enkel toegelaten van zonsopgang tot zonsondergang en met max 2 hengels.

Het is ten strengste verboden gevangen vis mee te nemen en het gebruik van leefnetten is

niet toegelaten.

Na het vangen van de vis moet die onmiddellijk teruggezet worden.

De locatie is voorzien van een ruime parking die plaats biedt voor een dertigtal wagens.

Het bestuur

 

Voorstelling van de club :

 

Voorzitter : VERMEULEN Freddy

Ere Voorzitter : SAMBAER Alfons

Secretaris : GRILLEZ Magda

Penningmeester : BOLLE Gilbert

Bestuursleden : VERHAEGHE Constant

VILLEZ Willy

 

Locatie : Industrieweg 51

8800 Roeselare (Beveren)

 

 

 

 

In 2016 gevangen, graskarper van

23.7 Kg