In 2013 gevangen, graskarper van

     om en bij de 25 Kg     

   

        De vijver heeft een oppervlakte van een halve hectare en een gemiddelde diepte van 1.5 m.

        Er zijn 42 visplaatsen voorzien met een tussenafstand van 5 meter.

        Het visbestand bestaat hoofdzakelijk uit kroeskarper, brasem, giebel, zeelt en karper.

        Onder de karpers zijn een aantal zwaargewichten van om en bij de 10 Kg.

        De vijver wordt gebruikt door twee clubs die respectievelijk op zaterdag en dinsdag hun                   wedstrijden houden. Op die dagen (data's staan op het jaarprogramma) is de vijver niet 

        beschikbaar voor derden.

        Buiten deze data's is de vijver beschikbaar voor hengelaars, mits het voorleggen van een

        visverlof.

        Een visverlof kan aangekocht worden ter plaatse, dit enkel op donderdag van 13.00 tot

       18.00 uur en op de wedstrijddata's en je kan het eveneens aanvragen op het email adres               bolle.g@skynet.be

De kostprijs is 50 € en is geldig voor één jaar. Het visverlof is persoonlijk en kan betaald worden op rekening IBAN BE38 4631 1338 3172 (nieuw nr) met vermelding: " Lidgeld  Beverse  Sportvissers 2022". De visverloven kunnen afgehaald worden in de kantine één week na aanvraag, dit op wedstrijddata.

Het deelnemen aan de clubwedstrijden voor zowel de zaterdag wedstrijden als de veteranen wedstrijden vereist voorafgaande inschrijving bij het secretariaat. De deelnemers van vorig jaar hebben voorrang bij de inschrijving. Er wordt geen bijkomend lidgeld gevraagd, de souper is dan wel betalend.

Het vissen is enkel toegelaten van zonsopgang tot zonsondergang en met max 2 hengels.

        Het is ten strengste verboden gevangen vis mee te nemen en het gebruik van leefnetten is

        niet toegelaten.

        Na het vangen van de vis moet die onmiddellijk teruggezet worden.

        De locatie is voorzien van een ruime parking die plaats biedt voor een dertigtal wagens.

       

        Het bestuur

       


    Voorstelling van de club :


     Voorzitter : VERMEULEN Freddy

     Ere Voorzitter : SAMBAER Alfons

     Penningmeester : BOLLE Gilbert

     Bestuursleden : VERHAEGHE Constant

                               DEMEULENAERE Kenny


     Locatie : Industrieweg 51

                   8800 Roeselare (Beveren)

    Challet - Open op donderdag en bij

    wedstrijden

   

     In 2016 gevangen, graskarper van

      23.7 Kg